Phương thức thực hiện

Các công cụ lập kế hoạch

Các công cụ lập kế hoạch của chúng tôi hỗ trợ Quý khách trong suốt giai đoạn thiết kế tòa nhà. Chúng tôi đồng hành cùng Quý khách từ giai đoạn lắp đặt và bàn giao đến giai đoạn bảo trì và nâng cấp. Mục tiêu của chúng tôi là hướng đến một quy trình chuyên nghiệp, êm ái tập trung vào sự an toàn và tiết kiệm chi phí cũng như giảm thiểu tình trạng ngừng hoạt động đến các hoạt động khác.

Các công trình tiêu biểu của KONE

Xem một số ví dụ về những điều tạo nên sự khác biệt của KONE

Xem thêm »

Bảo trì

Bảo trì suốt thời gian hoạt động của tòa nhà

Xem thêm »