Tuyên bố về quyền riêng tư

Mục đích của Tuyên bố Quyền riêng tư

KONE cam kết bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu cá nhân của bạn. KONE xử lý dữ liệu cá nhân của bạn theo Đạo luật Dữ liệu Cá nhân Phần Lan(523/1999) và luật hiện hành về dữ liệu cá nhân khác.

Tuyên bố về quyền riêng tư này liên quan đến dịch vụ kone.com của Tập đoàn KONE ("Tuyên bố về Quyền riêng tư") cung cấp cho bạn thông tin chung về việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn bởi Tập đoàn KONE và nhân viên, đối tác, công ty con và chi nhánh ("KONE") liên quan đến trang web này và dịch vụ KONE.com của Tập đoàn KONE ("Trang Web"). KONE sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của bạn được thu thập thông qua Trang Web tuân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư và luật hiện hành. Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố về Quyền riêng tư này trước khi truy cập Trang Web. Nếu bạn không đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, xin vui lòng rời khỏi Trang Web.

Thu thập dữ liệu cá nhân thông qua website

Thông thường, bạn có thể truy cập Trang Web mà không cần nhập thông tin cá nhân. Về kỹ thuật, Trang Web được chia thành các phần riêng biệt, một số phần có thể yêu cầu chúng tôi thu thập thêm dữ liệu cá nhân của bạn trong khi các phần khác có thể được sử dụng mà không cần xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào. 

Khi vào trang Web, thông tin kỹ thuật và thông tin khác sẽ được tự động gửi cho chúng tôi bằng máy tính (ví dụ như địa chỉ IP, loại trình duyệt và nguồn truy cập) Chúng tôi cũng thu thập thông tin sử dụng trang Web nhờ vào tập tin thông tin về người dùng Vui lòng xem phần Cookies trong Tuyên bố về quyền riêng tư để có thêm thông tin 

Một số mục trên Trang Web có thể yêu cầu bạn cung cấp thông tin cá nhân và/hoặc đăng ký dịch vụ để truy cập dịch vụ mà bạn đã yêu cầu. Khi bạn đăng ký tại Trang Web hoặc đã được gán mã số nhận dạng cụ thể để truy cập tài khoản của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin.

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân KONE là 

  • đảm bảo sử dụng trang Web an toàn và hiệu quả 
  • Ngoài ra, KONE muốn phát triển Trang Web để dịch vụ có chất lượng tốt hơn và phạm vi rộng hơn. 
  • cung cấp dịch vụ và nội dung trang Web đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của bạn 
  • cải thiện chất lượng dịch vụ phù hợp với bạn 
  • Liên hệ KONE 
  • Tiến hành nghiên cứu và thống kê dữ liệu (ví dụ như người dùng hay truy cập phần nào của trang Web và họ ở lại trên Web bao lâu) 

Mục tiêu của KONE là tạo ra dịch vụ hợp lý về chi phí đáp ứng nhu cầu cụ thể của bạn mà bạn không cần đăng ký riêng cho mỗi dịch vụ khác nhau được Trang Web cung cấp.

Cookies

Tùy thời điểm, KONE có thể lưu thông tin, thường được gọi là "cookies", trên máy tính của bạn để chúng tôi có thể nhận biết bạn, với điều kiện bạn đồng ý cho lưu cookies trên máy tính hoặc thiết bị của bạn, ví dụ chức năng đồng ý hoặc bằng cách thay đổi thiết lập trình duyệt. Cookies cho KONE biết thông tin về việc bạn đã sử dụng Trang Web như thế nào và vào lúc nào, đồng thời giúp KONE cải thiện Trang Web để phục vụ tốt hơn. Ngày nay cookies được sử dụng phổ biến trên nhiều trang web. Nếu bạn muốn nhận cookies, bạn phải thiết lập trình duyệt Web để vô hiệu hóa chúng Tuy nhiên, khi vô hiệu hóa cookies, bạn sẽ không thể sử dụng dịch vụ trên trang Web

Tái tiếp thị

Trang Web này có thể sử dụng công cụ Tái tiếp thị từ Google Adwords để hiển thị quảng cáo dựa trên những lần truy cập gần nhất trên trang Web của bạn ("Tái tiếp thị") Trang Web sử dụng công cụ Tái tiếp thị để tăng độ nhận diện các giải pháp và dịch vụ KONE Thông tin liên quan đến các cuộc truy cập được thu thập bằng cách thiết lập cookies của bên thứ 3 trên máy tính của bạn Bạn có thể từ chối việc Tái tiếp thị thông qua trang Web Sáng kiến quảng cáo mạng bằng cách chỉnh sửa cài đặt quảng cáo Tái tiếp thị ở phần Google Ad Settings hoặc vô hiệu hóa cookies

Từ chối Tái tiếp thị

Phân tích trang Web

KONE sử dụng công cụ phân tích trang Web như Adobe Analytics và Google Analytics để tập hợp các thông kê về người dùng với mục đích cải thiện nội dung trang Web Bạn cũng có thể sử dụng chức năng không tham gia trong chương trình phân tích trang web của KONE để xác nhận bạn không muốn KONE theo dõi các lần truy cập trang web của bạn. Bạn cần lặp lại việc này khi sử dụng các máy tính và/hoặc các trình duyệt khác nhau để truy cập trang web của KONE. 

Từ chối theo dõi phân tích trang Web bởi KONE
Từ chối phân tích Google

Social media plugins

Social media plugins, cụ thể là AddThis, có thể được sử dụng trên trang Web Chúng giúp người dùng thêm vào, dự trữ, chú thich và chia sẻ trang Web trong Profile của họ trên mạng xã hội (ví dụ như Facebook, Twitter, Google+ hay LinkedIn) Social media plugins có thể được nhận biết bằng các công cụ tương đương nút Share 

Những plugin này và bất cứ liên kết nào khác đến trang Web có thể được sở hữu và điều khiển bởi bên thứ ba Vì thế, KONE không thể kiểm soát trang Web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thông tin nào được đăng tải ở đó và những vấn đề phát sinh từ những trang Web đó 

Social media plugins có thể giúp gửi thông tin đồng nhất đến các mạng xã hội tương đương Mở Social media plugins cho phép trang Web bên thứ ba thiết lập cookies trên máy tính người dùng, cho phép quản trị viên theo dõi việc sử dụng trang Web, miễn là người dùng có đăng ký trên mạng xã hội liên quan Việc này có thể bị chặn bằng cách vô hiệu hóa việc chấp nhận và dự trữ cookies trên cài đặt của bộ trình duyệt Social media plugins trên trang Web tùy thuộc vào điều khoản quyền riêng tư và các điều khoản khác của mạng xã hội liên quan Bạn có thể dùng chức năng từ chối bên dưới để thể hiện rằng bạn không muốn sử dụng social media plugins trên trang web

Từ chối AddThis

Chuyển dữ liệu cá nhân

KONE sẽ không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bên ngoài Tập đoàn KONE hoặc các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn. Do yêu cầu kỹ thuật và thực tiễn, một vài dữ liệu cá nhân có thể được xử lý bởi nhà thầu phụ tọa lạc bên ngoài Liên minh châu Âu hay Khu vực kinh tế châu Âu hay ở máy chủ của nhà thầu phụ bên ngoài Liên minh châu Âu hay Khu vực kinh tế châu Âu Tuy nhiên, những nhà thầu phụ đó phải tuân theo tiêu chuẩn xử lý dữ liệu của KONE 

KONE có thể cung cấp thống kê tổng hợp về khách hàng, doanh số, mô hình lưu lượng khách và thông tin Trang Web liên quan khác cho các bên thứ ba có uy tín, nhưng thống kê này sẽ không bao gồm dữ liệu cá nhân.

Liên hệ KONE

Bạn có thể liên hệ KONE bất cứ lúc nào để kiểm tra rằng dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn là chính xác. KONE sẽ điều chỉnh hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào chưa hoàn tất, không chính xác hoặc đã lỗi thời theo yêu cầu của bạn. 

Việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của bạn nên bạn có thể hủy sự đồng ý đó bất cứ lúc nào. Vì chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân để có thể cung cấp cho bạn dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, nên việc hủy sự đồng ý của bạn có thể dẫn đến tình huống chúng tôi không thể cung cấp một số hoặc tất cả dịch vụ và sản phẩm cho bạn. 

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ KONE thông qua mẫu biểu liên hệ trên trang web www.kone.com của tập đoàn chúng tôi.

Cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư

Vì liên tục tìm cách phát triển Trang Web nên KONE bảo lưu quyền điều chỉnh Tuyên bố về Quyền Riêng tư này. KONE hy vọng thỉnh thoảng bạn xem xét lại Tuyên bố về Quyền Riêng tư này để xem có điều chỉnh không. Các câu hỏi và góp ý bổ sung hợp lý về hoạt động của KONE như là bộ kiểm soát dữ liệu sẽ được gửi trực tiếp đến KONE thông qua biểu mẫu liên hệ tại trang web www.kone.com của tập đoàn chúng tôi.

Nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng

KONE có thể liên hệ với khách hàng để tiến hành nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng Để cải thiện dịch vụ, KONE muốn nhận phản hồi cùng với tên của khách hàng Xử lý tên khách hàng và bất cứ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng đều phải được bạn đồng ý Tất cả câu trả lời và dữ liệu thu thập được liên quan đến nghiên cứu sẽ được phân loại bảo mật và phương pháp bảo mật phù hợp sẽ được dùng khi xử lý và chuyển dữ liệu KONE sẽ xử lý dữ liệu thu thập được tuân theo tất cả luật áp dụng KONE sẽ không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bên ngoài Tập đoàn KONE hoặc các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn. Do yêu cầu kỹ thuật và thực tiễn về việc xử lý, một số dữ liệu cá nhân có thể được đặt tại các máy chủ của nhà thầu phụ hoặc được xử lý bởi các nhà thầu phụ đã đồng ý tiêu chuẩn xử lý dữ liệu của KONE. Bạn có thể liên hệ KONE bất cứ lúc nào để kiểm tra rằng dữ liệu cá nhân liên quan đến bạn là chính xác. KONE sẽ điều chỉnh hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào chưa hoàn tất, không chính xác hoặc đã lỗi thời theo yêu cầu của bạn. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ KONE thông qua mẫu biểu liên hệ trên trang web www.kone.com của tập đoàn chúng tôi.