WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

  • HOME
Back to top

Mô tả

Kênh giao tiếp và hướng dẫn hiệu quả ngày càng trở nên quan trọng trong các tòa nhà hiện đại tấp nập. Các giải pháp thông tin KONE mang lại một cách đơn giản để chia sẻ các nội dung trên nền tảng website và đa truyền thông, cũng như độ an toàn và thông tin liên quan đến tòa nhà trong cabin thang máy và những nơi khác trong tòa nhà.

Download the KONE InfoScreen factsheet

Các lợi ích

  • Kênh giao tiếp hiệu quả dành cho các nhà quản lý hạ tầng và nhà cung cấp dịch vụ giao tiếp với người thuê và hành khách trong cabin thang máy hoặc sảnh tòa nhà
  • Công cụ hướng dẫn hành khách đặc biệt trong suốt quá trình xây dựng hoặc cải tạo

Các tùy chọn

  • Màn hình hiển thị thông tin KONE infoScreen tiêu chuẩn: là một hệ thống ngoại tuyến hiển thị vị trí thang máy và những thông tin không cần cập nhật thường xuyên khác
  • Màn hình hiển thị thông tin KONE infoScreen cao cấp: một hệ thống trực tuyến cho phép bạn cập nhật tự động và từ xa các nội dung đa dạng khác nhau

Các chủ đề liên quan