Trước khi nộp đơn

 • Tạo tài khoản cá nhân luôn bắt buộc khi bạn gửi đơn xin việc cho KONE lần đầu tiên. Bằng cách tạo tài khoản trước khi bạn gửi đơn xin việc, bạn có thể theo dõi tình trạng đơn xin việc của bạn và sử dụng lại mẫu đơn xin việc và các hồ sơ cho việc ứng tuyển vào vị trí khác.

 • Nếu bạn muốn xem trước các câu hỏi của mẫu đơn xin việc, bạn có thể thực hiện bằng cách nhấp vào "Xem trước" ở cuối trang đầu của mẫu đơn. Bạn sẽ được yêu cầu đính kèm hồ sơ cá nhân và thư xin việc. Điều quan trọng là bạn cần gửi cả hồ sơ cá nhân và thư xin việc. Bạn nên chuẩn bị sẵn hồ sơ này trước khi bắt đầu điền vào mẫu đơn xin việc. Bạn có thể đính kèm các tài liệu khác (định dạng .doc, .docx, .txt, .rtf .pdf), paste hoặc gõ vào ô trống.

 • Nếu bạn có hồ sơ trên LinkedIn, bạn có thể sử dụng hồ sơ đấy để tự động điền vào vài chỗ trống nhất định trong đơn xin việc và hoàn thành quy trình nộp đơn sớm hơn.

 • Chúng tôi luôn kiểm soát lượng đơn nộp vào trên hệ thống của chúng tôi, nên bạn vẫn có thể điền vào. Tuy nhiên, cách tốt nhất vẫn là nộp đơn trực tiếp vào vị trí bạn có nguyện vọng ứng tuyển.

Sau khi nộp đơn

 • Email xác nhận sẽ được gửi đến địa chỉ mà bạn đã điền trong đơn xin việc. Hãy đảm bảo bạn đã gõ đúng địa chỉ email.

 • Để theo dõi trạng thái của đơn xin việc của bạn hoặc sử dụng lại thông tin cho một đơn khác, bạn cần đăng nhập vô tài khoản trong trang "Nộp đơn". Nhấp vào "Xem Tài khoản Của Tôi", tiếp theo là "Xem Trạng thái Đơn xin việc".

 • Chúng tôi giữ lại dữ liệu cá nhân miễn là dữ liệu cần cho mục đích tuyển dụng hoặc theo yêu cầu của luật pháp quốc gia áp dụng.

  Nếu bạn nộp một đơn mở - nghĩ là không nộp vào một vị trí chính xác nào trong KONE thì KONE sẽ giữ lại đơn xin việc của bạn trong vòng 6 tháng.

 • Được, bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn.

 • Không thể. Tuy nhiên, chi tiết đơn đăng ký của bạn sẽ tự động ẩn danh sau một thời gian nhất định (phù hợp với các yêu cầu pháp lý tại quốc gia nơi công việc đóng trụ sở). Nếu bạn muốn xoá đơn, vui lòng liên hệ grs@kone.com

 • Nếu bạn biết mật khẩu của bạn: hãy đăng nhập, nhấp vào thẻ "Xem Tài khoản Của Tôi" và tiếp theo là liên kết "Cập nhật Mật khẩu Của Bạn". Nếu bạn quên mật khẩu của bạn: Hãy nhấp vào "Đăng nhập" và tiếp theo là "Tôi đã quên mật khẩu của mình" ở góc dưới bên phải.

 • Bạn có thể lưu lại chức năng tìm kiếm "Search Agent". Nghĩa là bạn có thể lưu tiêu chí tìm kiếm của mình và chúng tôi sẽ gửi email cho bạn khi có công việc phù hợp với tìm kiếm của bạn. Bạn cũng có thể đăng ký nguồn cấp dữ liệu RSS về kết quả. Để làm việc này, hãy nhấp vào liên kết “RSS” bên dưới kết quả tìm kiếm của bạn.

Khi điền form ứng tuyển

 • Phiên làm việc của bạn sẽ kết thúc sau 20 phút không hoạt động. Nếu phiên làm việc kết thúc trước khi hoàn tất đơn ứng tuyển, toàn bộ quá trình sẽ bị mất. Nghĩa là bạn nên nhấp vào phần "Tiếp theo" hoặc "Trở lại" ở cuối mẫu đơn trước khi hết 20 phút ở bất kỳ trang nào. Thời hạn 20 phút sẽ được tính lại từ đầu. Không có tổng thời gian tối đa cụ thể để điền toàn bộ vào đơn ứng tuyển Lưu ý rằng bạn có thể trở về trang trước bằng cách nhấp "Trở lại".

 • Firefox 32, Internet Explorer 8 đến 10 và Google Chrome 38.

  Nếu sử dụng trình duyệt Safari, bạn có thể sẽ gặp phải Vòng Lặp (Looping). Vòng Lặp bị gây ra khi trình duyệt không chấp nhận nhiều cookies hoặc cookies của bên thứ ba. Nếu điều này diễn ra, hãy lắp đặt trình duyệt của bạn chấp nhận tất cả cookies khi điền đơn hoặc sử dụng trình duyệt Firefox hay Google Chrome.

 • Thông thường, bạn nên sử dụng cùng ngôn ngữ được ghi trong mẫu tuyển dụng. Nếu bạn muốn được xem xét trên phương diện quốc tế, hãy gửi đơn bằng tiếng Anh.

 • Thư xin việc và CV có thể được gửi theo định dạng .doc, .docx, .txt hoặc .rtf. Bạn cũng có thể kèm theo tài liệu hỗ trợ mà các định dạng tập tin sau đây được chấp nhận: .doc - .docx, .xls - .xlsx, RTF, TXT, ZIP, Adobe PDF, JPEG, Bit Map, GIF, AVI và MP3. Xin lưu ý rằng nhân sự của chúng tôi có thể tìm kiếm trong cơ sở dữ liệu đơn xin việc. Tuy nhiên, chức năng tìm kiếm có thể trả kết quả từ những tài liệu đính kèm dưới định dạng .doc, .docx, .txt hoặc .rtf.

 • Ngoài thư xin việc và sơ yếu lý lịch/CV, bạn có thể đính kèm thêm ba tài liệu khác.

 • Dung lượng tối đa mỗi tập tin là 7168 KB.

 • Một số thành phần có thể di chuyển đôi chút trong bản xem trước, nhưng bạn không nên lo về điều này, bộ phận nhân sự của chúng tôi có thể tải về tập tin gốc của bạn.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website