Safety

An toàn là nỗ lực chung

An toàn là nỗ lực chung của tất cả mọi người từ các đơn vị cung cấp công nghệ và dịch vụ bảo trì, đến chủ tòa nhà và người sử dụng. Chúng tôi có các chính sách, quy trình và hướng dẫn toàn cầu tạo điều kiện cho các hoạt động kinh doanh của chúng tôi, kể cả hoạt động của thầu phụ, được tổ chức và thực hiện có tổ chức và hài hòa với các quy định và chính sách chung.

Tất cả những người sử dụng thang máy hoặc thang cuốn phải ý thức về hành vi của mình, ví dụ như đảm bảo nắm chặt tay trẻ em khi đi thang cuốn và không chặn cửa thang máy đang đóng.

Chủ tòa nhà và các nhà cung cấp dịch vụ bảo trì có trách nhiệm đảm bảo thiết bị được bảo trì đúng cách và hoạt động tốt.

Trẻ em và an toàn

Những thói quen học được khi còn nhỏ thường duy trì đến khi trường thành. Đó là lý do tại sao KONE xem trẻ em là một nhóm mục tiêu quan trọng khi đề cập đến việc tiếp cận thiết bị an toàn.

Đọc thêm về cách tiếp cận an toàn của chúng tôi từ Báo Cáo Bền vững (Tiếng Anh)

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website