Thông tin liên hệ

Thông tin liên hệ

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Đối với các câu hỏi chung, điền vào mẫu đơn. Đối với yêu cầu liên lạc bảo trì, điền vào Mẫu đơn yêu cầu liên lạc bảo trì Chúng tôi cố gắng phản hồi các yêu cầu liên hệ trong vòng 48 giờ làm việc hoặc vào ngày làm việc tiếp theo sau cuối tuần hoặc ngày lễ.

Chúng tôi có thể giúp bạn như thế nào?

Vui lòng điền vào mẫu đơn và chúng tôi sẽ liên lạc với bạn sớm nhất có thể

Sample form


+84My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|Other


Xin lưu ý rằng khi bạn gửi biểu mẫu này, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng xem Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi.