• HOME

Văn hóa KONE

Văn hóa của chúng tôi được xây dựng dựa trên quyết tâm tuân thủ các yếu tố về an toàn, chất lượng, lựa chọn phát triển bền vững và giữ vững các giá trị cốt lõi mà Tập đoàn đưa ra. Sự khác biệt và văn hóa KONE mạnh mẽ đã luôn hỗ chúng tôi thành công trong việc đổi mới kinh doanh để phù hợp với một môi trường luôn biến động.

Văn hóa của chúng tôi được tạo nên bởi mỗi nhân viên trong tổ chức, bởi mỗi hành động mà chúng tôi làm mỗi ngày trên toàn thế giới. Đó là những việc chúng tôi làm để mang đến nụ cười trên gương mặt khách hàng và các bạn đồng nghiệp, những hành động truyền cảm hứng cho mọi người xung quanh và làm cho thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Điều này được thế hiện trong cách chúng tôi hợp tác, cách chúng tôi nhìn nhận và phản ứng với thế giới xung quanh, và cách chúng tôi mang những nguyên tắc và giá trị cốt lõi vào cuộc sống.

Vươn đến tầm cao – Quyến tập san Văn hóa KONE

Mỗi chúng tôi đều có vai trò đóng góp để kiến tạo nên sự thành công về chiến lược của Tập đoàn bằng những hành động và cách hành xử của mình. Đây là lý do Quyển tập san Văn hóa KONE được viết nên – là lời kêu gọi tất cả nhân viên cùng tham gia phát triển ở cách chúng tôi tư duy và làm việc cùng nhau.

img_kone-culture-playbook_680x400

Aiming higher – KONE culture playbook

Everyone at KONE plays a role in contributing to the success of our strategy with our actions and behaviors. This is why our culture playbook exists – it is an invitation for everyone at KONE to take part in developing our ways of thinking and working together.

Các nguyên tắc cốt lõi

Chúng tôi không bao giờ thỏa hiệp với các nguyên tắc cốt lõi: an toàn, chất lượng và lựa chọn phát triển bền vững.

img_culture-safety-535x365

An toàn là ưu tiên hàng đầu của chúng ta

Chúng tôi thiết kế các sản phẩm và đưa ra các quy trình để đạt được hiệu suất an toàn đi đầu trong ngành. Chúng tôi làm việc an toàn, quan tâm lẫn nhau, và luôn khuyến khích các hành động an toàn.

img-culture-quality-535x365

Mỗi cá nhân đều đóng vai trò tạo nên chất lượng

Chúng tôi suy nghĩ và chủ động hành động trong suốt hành trình của khách hàng và vòng đời của giải pháp. Văn hóa tinh gọn và không ngừng cải thiện giúp chúng tôi trở thành sự lựa chọn của khách hàng và mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tuyệt vời nhất.

img_culture-sustainability-535x365

Chúng tôi chọn phát triển bền vững mỗi ngày

Chúng tôi công bằng và hòa nhập. Chúng tôi cam kết cân bằng lượng khí thải carbon. Chúng tôi tiên phong cung cấp các giải pháp và dịch vụ bền vững nhất cho một xã hội tốt đẹp hơn.

Giá trị cốt lõi

Các giá trị cốt lõi định nghĩa chúng tôi là ai và hình mẫu chúng tôi mong muốn trở thành, đó là sự quan tâm lẫn nhau, cam kết thành công cùng khách hàng, hợp tác như một đội ngũ và làm việc với lòng can đảm.

Quan tâm

Chúng tôi quan tâm lẫn nhau:

 • Bằng cách đón nhận sự đa dạng và hòa nhập
 • Bằng cách bày tỏ sự thấu hiểu
 • Bằng cách quan tâm đến các đô thị và môi trường sống
img_Care-806x879

Khách hàng

Chúng tôi cam kết với thành công của khách hàng:

 • Bằng cách luôn tò mò về thế giới xung quanh chúng ta
 • Bằng cách chú trọng vào trải nghiệm của người dùng cuối
 • Bằng cách làm việc với tư duy dịch vụ chuẩn mực
img_value-customer-535x365

Hợp tác

Chúng tôi hợp tác như một đội ngũ:

 • Bằng cách lắng nghe để học hỏi
 • Bằng cách cùng sáng tạo với khách hàng và đối tác
 • Bằng cách cùng nhau chúc mừng các thành tựu đạt được
img_value-collaboration-535x365

Can đảm

Chúng tôi làm việc với lòng can đảm:

 • Bằng cách không ngừng hướng đến mục tiêu cao hơn
 • Bằng cách luôn đáp ứng vượt trội cam kết với khách hàng, đối tác và đồng nghiệp
 • Bằng cách đổi mới sáng tạo và thúc đẩy phát triển tăng trưởng của ngành
img_value-courage-535x365

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website