Đối mặt với thử thách

Đối với sinh viên và ứng viên vừa tốt nghiệp, chúng tôi mang đến nhiều thử thách như làm luân án, vị trí thực tập và các việc dành cho người mới. Trong môi trường làm việc đa văn hóa của chúng tôi, bạn sẽ có được những kinh nghiệm đáng quý và sử dụng được trên toàn cầu. Bạn cũng có thể có những trải nghiệm quốc tế thông qua Chương trình Thực tập sinh Quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP SINH QUỐC TẾ KONE

Chương trình Thực tập sinh Quốc tế (ITP) dành cho sinh viên đại học đã hoàn thành được ít nhất một nửa chương trình học như một nền tảng xuất sắc để bắt đầu sự nghiệp tại KONE.

CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP VÀ CÔNG VIỆC DÀNH CHO NGƯỜI MỚI

Tìm hiểu về các cơ hội thực tập và hoàn tất luận văn tốt nghiệp, một cách tuyệt vời để bắt đầu công việc và sự nghiệp tại KONE.

CỘNG TÁC VỚI HỌC VIỆN GIÁO DỤC

Chúng tôi tự hào làm việc với các học viện giáo dục, trường đại học, cũng như các trường về quản lý và kinh doanh trong việc chia sẻ, phát triển nhiều dự án đa dạng và hấp dẫn.

Chương trình Thực tập Sinh Quốc Tế KONE (ITP)

Mỗi năm, chúng tôi tạo cơ hội cho các sinh viên và sinh viên mới tốt nghiệp việc làm và phát triển với các dự án thú vị trên khắp thế giới qua chương trình KONE ITP Hầu hết việc thực tập tại KONE yêu cầu chuyên ngành về kinh doanh, kỹ thuật, công nghệ thông tin hoặc luật nhưng cũng có các vị trí dành cho sinh viên từ các ngành khác.

img_group-discussion-lecturer

Điều kiện tiên quyết

Chương trình Thực tập sinh Quốc tế KONE (ITP) dành cho các sinh viên đại học đã hoàn thành tối thiểu một nửa chương trình học tại trường. Kỹ năng tiếng Anh tốt là điều cần thiết đối với Thực tập sinh Quốc tế. Trong nhiều trường hợp, thực tập sinh cũng nên hiểu ngôn ngữ của nước sở tại.

Trong chương trình, bạn sẽ đối mặt với những thử thách thú vị và làm quen với KONE như là một công ty toàn cầu. ITP cũng là một bước đệm tuyệt vời để tạo lập sự nghiệp tại KONE.

img_De Rotterdam_De Rotterdam Challenge

Sắp xếp thiết thực

Thời gian thực tập kéo dài từ ba đến sáu tháng, và thường bắt đầu trong khoảng tháng Tư và tháng Sáu. Nếu bạn được chọn cho chương trình ITP, chúng tôi sẽ trang trải chi phí đi lại đến nước tiếp nhận và trả lương thực tập. KONE địa phương sẽ sắp xếp chỗ ở cho bạn và phân công người liên hệ để bạn có thể nhờ hỗ trợ. Trách nhiệm của thực tập sinh là phải mua bảo hiểm cá nhân cũng như chuẩn bị giấy phép lưu trú và làm việc (nếu có) trước khi khởi hành.

Thời gian ứng tuyển cho chương trình ITP bắt đầu vào khoảng tháng Một mỗi năm và kéo dài trong khoảng vài tuần.

Cơ hôi thực tập và bắt đầu khởi nghiệp

img_We offer_Indian technicians

Thực tập sinh và luận án

Chúng tôi dành cho sinh viên nhiều cơ hội thực tập tại địa phương với các đơn vị KONE khác nhau trên thế giới. Thực tập là điểm tuyệt vời để bắt đầu nghề nghiệp tại KONE, mang đến nhiều thử thách và cơ hội thú vị. Liên hệ với văn phòng KONE gần nhất để tìm cơ hội thực tập tại đất nước của bạn.

Công việc trong luận án tốt nghiệp là một cách hay để bạn làm quen với KONE trước khi tốt nghiệp. Với sự phối hợp này, bạn sẽ có sự hiểu biết sâu sắc và trải nghiệm quý giá. Chúng ta sẽ có được tư duy và kiến thức mới.

img_Careers_Growing together

Khởi nghiệp

Chúng tôi mang đến nhiều cơ hội việc làm cho các sinh viên mới tốt nghiệp tại KONE. Chúng tôi cũng giúp bạn làm quen với nghề và đào tạo để bổ sung kiến thức của bạn. Tại KONE, bạn bắt đầu với dự án thực tế ngay từ ngày đầu. Làm việc với những đồng nghiệp có kinh nghiệm sẽ giúp bạn phát triển kỹ năng. KONE là một công ty sáng tạo – chúng tôi đánh giá cao các ý tưởng và tư duy mới.

Chúng tôi đang tìm những người tích cực học hỏi và phát triển. Đây là nơi để bắt đầu nếu bạn đang tìm công việc thú vị và thách thức, và nếu bạn muốn mang đến ý tưởng mới cho việc kinh doanh của chúng tôi. Một số ví dụ về vị trí dành cho những người mới: Kỹ sư Dịch vụ Khách hàng, Kỹ sư Dự án, Kỹ sư Bán hàng, Kỹ sư Thiết kế, Trợ lý Kiểm soát, Trợ lý Marketing, Phân tích viên Nhân sự và Phân tích viên Kinh doanh.

Cộng tác với các học viện giáo dục

Chúng tôi làm việc tích cực với các học viện giáo dục để chia sẻ và phát triển năng lực thông qua công tác nghiên cứu, vị trí thực tập sinh, dự án luận án và các dự án kinh doanh khác. Các đơn vị KONE địa phương cũng tham gia hội chợ việc làm địa phương và các sự kiện sinh viên khác tại các trường đối tác của chúng tôi.

img_Investors_Office people

Cộng tác với các trường đại học đẳng cấp thế giới

Chúng tôi đã tạo mối quan hệ thân thiết với các khoa công nghệ và kinh doanh của các trường đại học đẳng cấp thế giới và các tổ chức sinh viên. KONE là một trong những đối tác tập đoàn của CEMS (Cộng đồng các Trường Quản lý Châu Âu và các Công ty Quốc tế) bao gồm 26 học viện giáo dục đẳng cấp thế giới. Kết hợp các nguồn lực từ các đại học danh tiếng hàng đầu và tổ chức CEMS là cách chúng tôi tận tâm đóng góp vào nền giáo dục và chuẩn bị kiến thức về kinh doanh doanh nghiệp cho thế hệ trẻ.

Trong việc phát triển quản lý, chúng tôi phối hợp với các trường quản lý và kinh doanh để phát triển tư duy chiến lược trong các năng lực lãnh đạo khác. Đối với sự phát triển quản lý cấp cao, chúng tôi hợp tác với Học viện Phát triển Quản trị Quốc tế IMD tại Thụy Sĩ.

img_lab-engineer-dop

Phát triển các giải pháp mới

Các trung tâm Nghiên cứu & Phát triển KONE tọa lạc tại Phần Lan, Ý, Đức, Trung Quốc và Hoa Kỳ và cộng tác với các học viện giáo dục hàng đầu trên thế giới. KONE đang tích cực tìm kiếm các giải pháp mới và các ứng dụng bắt đầu từ nghiên cứu cơ bản đến việc phát triển và thực hiện sản phẩm.

Students & graduates

Xem những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn tại KONE địa phương!

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website