Giải Thưởng Toàn Diện của chúng tôi bao gồm 3 yếu tố sau

PHÚC LỢI CƠ BẢN

Phúc lợi cơ bản là nền tảng của phần tặng thưởng và gởi đến nhân viên định kỳ. Ví dụ: lương cơ bản, trợ cấp, lợi ích nhân viên

CƠ HỘI

Đây là yếu tố tặng thưởng quyết định bởi hiệu quả làm việc của bạn. Ví dụ: lương trả thêm theo hiệu suất làm việc, các phần thưởng công nhận.

TRẢI NGHIỆM

Chúng tôi mang lại nhiều trải nghiệm giúp nhân viên đạt được những mục tiêu nghề nghiệp và cá nhân, giúp họ có một cuộc sống vui khỏe và cân bằng Ví dụ: phát triển sự nghiệp, chương trình sống vui khỏe, quản lý hiệu quả làm việc

Kinh nghiệm

Mục tiêu của chúng tôi là làm việc với những chuyên gia có năng lực tốt nhất trong mỗi vị trí. Điều này được nhấn mạnh qua các cuộc thảo luận giữa nhân viên và cấp quản lý của họ ít nhất hai năm một lần về cuộc sống, phát triển nghề nghiệp và các cơ hội phát triển bản thân khác.

img_We offer_Technician equipment van

PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP

Chúng tôi tạo nhiều cơ hội để nhân viên phát triển nghề nghiệp, từ thuyên chuyển hàng dọc đến đảm nhận những vị trí chuyên sâu khác trong tổ chức. Tại KONE, thuyên chuyển vị trí rất được xem trọng và chúng tôi luôn rộng mở cơ hội cho tất cả nhân viên. Nhân viên có thể nộp đơn vào các vị trí trống có sẵn, vì vậy cơ hội thuyên chuyển là rất nhiều.

Các thay đổi và phát triển của công ty cho phép nhân viên của chúng tôi học hỏi và phát triển ngay cả khi họ quyết định ở lại với chức vụ hiện tại của họ. Để nâng cao sự phát triển của các nhân viên, chúng tôi cung cấp cố vấn trong nội bộ KONE và tham gia vào các chương trình tư vấn của các công ty khác.

img_employees-construction-site-shanghai-951x535

CƠ HỘI HỌC HÀNH

KONE luôn sắp xếp những chương trình học khác nhau về nhiều kỹ năng chuyên ngành khác nhau. Các khoá học được thiết kế để nâng cao kiến thức từ cách thức hoạt động của mô-đun của thiết bị, đến nâng cao phối hợp làm việc, chia sẻ kiến thức đa văn hoá cũng như đảm bảo phát triển kỹ năng quản lý của nhân viên. Các khoá học bao gồm rất nhiều mảng kiến thức khác nhau từ quản lý dự án và các kỹ năng chuyên ngành, đến các khoá huấn luyện về Sales và kỹ thuật.

Chúng tôi cam kết phát triển các nhà lãnh đạo và từ đó đánh giá chính xác năng lực nhóm lãnh đạo và đề ra kế hoạch kế nhiệm thường kỳ. Ngoài ra, chúng tôi còn chú trọng phát triển những nhà lãnh đạo tương lai trong tổ chức.

Sống vui khỏe có nghĩa gì với KONE?

Đối với chúng tôi, sống vui khỏe là khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và thân thiện. Và trong bối cảnh công việc và sự nghiệp thì sống vui khỏe là có một cuộc sống cân bằng. Chương trình Nâng Cao Sức Khỏe được tạo ra để hoàn thiện việc sống vui khỏe tại KONE. Chương trình này là một phần hiện hữu trong việc hoàn thiện việc sống vui khỏe tại KONE. Chương trình được phát triển dựa trên 3 yếu tố chính.

img_We offer_Indian technicians

CHÚ TRỌNG

Luôn chú trọng đến những vấn đề về sức khoẻ, cả về mặt thể chất và tinh thần

img_We offer_Us technicians van

CHỦ ĐỘNG

Thực hiện các chủ trương của bản thân để tìm hiểu và cải thiện các vấn đề, đảm bảo luôn khoẻ mạnh 

img_We offer_Chinese technicians park

CÓ TRÁCH NHIỆM

Có trách nhiệm với bản thân xây dựng những thói quen tập thể dục

Xem thêm những cơ hội việc làm tại KONE các nước!

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website