Một thang cuốn hoặc thang băng chuyền mới hoàn toàn thay thế cho một thiết bị cũ

CHÚNG TÔI KHUYẾN NGHỊ MỘT GIẢI PHÁP THAY THẾ HOÀN TOÀN NẾU THANG CUỐN CỦA QUÝ KHÁCH

Đã lỗi thời, thường xuyên vận hành không ổn định hoặc không còn đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về việc di chuyển của tòa nhà nữa

CHÚNG TÔI CUNG CẤP HAI TÙY CHỌN CHO VIỆC THAY THẾ THANG CUỐN

Chúng tôi có thể lắp đặt khung và một thang cuốn mới hoặc thay thế mọi thứ nhưng giữ lại khung cũ.

Công cụ và Tài liệu

Thêm Công cụ và Tài liệu

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website