• HOME
  • Bảo mật thông tin

Tuyên bố về quyền riêng tư

Mục đích của Tuyên bố Quyền riêng tư

KONE cam kết bảo vệ sự riêng tư và dữ liệu cá nhân của Quý khách. KONE xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách theo Đạo luật Dữ liệu Cá nhân Phần Lan (523/1999) và các luật hiện hành về dữ liệu cá nhân khác.

Tuyên bố về quyền riêng tư này liên quan đến dịch vụ internet của Tập đoàn KONE ("Tuyên bố về Quyền riêng tư") cung cấp cho Quý khách thông tin chung về việc xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách bởi Tập đoàn KONE và nhân viên, đối tác, công ty con và chi nhánh ("KONE") liên quan đến trang web này và dịch vụ internet của Tập đoàn KONE ("Trang Web"). KONE sẽ xử lý dữ liệu cá nhân của Quý khách được thu thập thông qua Trang Web tuân theo Tuyên bố về Quyền riêng tư và các luật hiện hành. Vui lòng đọc kỹ Tuyên bố về Quyền riêng tư này trước khi truy cập Trang Web. Nếu Quý khách không đồng ý với Tuyên bố về Quyền riêng tư này, xin vui lòng rời khỏi Trang Web.

Thu thập dữ liệu cá nhân thông qua website

Thông thường, Quý khách có thể truy cập Trang Web mà không cần nhập thông tin cá nhân. Về kỹ thuật, Trang Web được chia thành các phần riêng biệt, một số phần có thể yêu cầu chúng tôi thu thập thêm dữ liệu cá nhân của Quý khách trong khi các phần khác có thể được sử dụng mà không cần xử lý bất kỳ dữ liệu cá nhân nào.

Khi vào trang Web, thông tin kỹ thuật và thông tin khác sẽ được tự động gửi cho chúng tôi bằng máy tính (ví dụ như địa chỉ IP, loại trình duyệt và nguồn truy cập). Chúng tôi cũng thu thập thông tin sử dụng trang Web nhờ vào tập tin thông tin về người dùng. Vui lòng xem phần Cookies trong Tuyên bố về quyền riêng tư để có thêm thông tin.

Một số mục trên Trang Web có thể yêu cầu Quý khách cung cấp thông tin cá nhân và/hoặc đăng ký dịch vụ để truy cập dịch vụ mà Quý khách đã yêu cầu. Khi Quý khách đăng ký tại Trang Web hoặc đã được gán mã số nhận dạng cụ thể để truy cập tài khoản của Quý khách, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin.

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân

Mục đích của việc xử lý dữ liệu cá nhân KONE là

  • đảm bảo sử dụng trang Web an toàn và hiệu quả.
  • Ngoài ra, KONE muốn phát triển Trang Web để dịch vụ có chất lượng tốt hơn và phạm vi rộng hơn.
  • cung cấp dịch vụ và nội dung trang Web đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của Quý khách,
  • nâng cao chất lượng dịch vụ phù hợp với Quý khách,
  • liên lạc với Quý khách,
  • tiến hành nghiên cứu và thống kê dữ liệu (ví dụ như người dùng hay truy cập phần nào của trang Web và họ ở lại trên Web bao lâu).

Mục tiêu của KONE là tạo ra dịch vụ hợp lý về chi phí đáp ứng nhu cầu cụ thể của Quý khách mà Quý khách không cần đăng ký riêng cho mỗi dịch vụ khác nhau được Trang Web cung cấp.

Cookies

Tùy thời điểm, KONE có thể lưu thông tin, thường được gọi là "cookies", trên máy tính của Quý khách để chúng tôi có thể nhận biết Quý khách, với điều kiện Quý khách đồng ý cho lưu cookies trên máy tính hoặc thiết bị của Quý khách, ví dụ chức năng đồng ý hoặc bằng cách thay đổi thiết lập trình duyệt. Cookies cho KONE biết thông tin về việc Quý khách đã sử dụng Trang Web như thế nào và vào lúc nào, đồng thời giúp KONE cải thiện Trang Web để phục vụ tốt hơn. Ngày nay cookies được sử dụng phổ biến trên nhiều trang web. Nếu Quý khách muốn nhận cookies, Quý khách phải thiết lập trình duyệt Web để vô hiệu hóa chúng. Tuy nhiên, khi vô hiệu hóa cookies, Quý khách sẽ không thể sử dụng dịch vụ trên trang Web.

Tái tiếp thị

Trang Web này có thể sử dụng công cụ Tái tiếp thị từ Google Adwords để hiển thị quảng cáo dựa trên những lần truy cập gần nhất trên trang Web của Quý khách ("Tái tiếp thị"). Trang Web sử dụng công cụ Tái tiếp thị để tăng độ nhận diện các giải pháp và dịch vụ KONE. Thông tin liên quan đến các cuộc truy cập được thu thập bằng cách thiết lập cookies của bên thứ 3 trên máy tính của Quý khách Quý khách có thể từ chối việc Tái tiếp thị thông qua trang Web Sáng kiến quảng cáo mạng bằng cách chỉnh sửa cài đặt quảng cáo Tái tiếp thị ở phần Cài Đặt Google Ad hoặc vô hiệu hóa cookies.

Từ chối Tái tiếp thị »

Phân tích trang Web

KONE sử dụng công cụ phân tích trang Web như Adobe Analytics và Google Analytics để tập hợp các thông kê về người dùng với mục đích cải thiện nội dung trang Web. Quý khách cũng có thể sử dụng chức năng không tham gia trong chương trình phân tích trang web của KONE để xác nhận Quý khách không muốn KONE theo dõi các lần truy cập trang web của bạn. Quý khách cần lặp lại việc này khi sử dụng các máy tính và/hoặc các trình duyệt khác nhau để truy cập trang web của KONE.


Từ chối việc theo dõi phân tích trang web của KONE »

Từ chối được phân tích bởi Google »

Liên kết mạng xã hội

Những liên kiết này và bất cứ liên kết nào khác đến trang Web đều có thể được sở hữu và điều khiển bởi bên thứ ba. Vì thế, KONE không thể kiểm soát trang Web của bên thứ ba và không chịu trách nhiệm đối với bất cứ thông tin nào được đăng tải ở đó và những vấn đề phát sinh từ những trang Web đó.

Liên kết mạng xã hội có thể giúp gửi thông tin đồng nhất đến các mạng xã hội tương đương. Mở liên kết cho phép trang Web bên thứ ba thiết lập cookies trên máy tính người dùng, cho phép quản trị viên theo dõi việc sử dụng trang Web, miễn là người dùng có đăng ký trên mạng xã hội liên quan. Việc này có thể bị chặn bằng cách vô hiệu hóa việc chấp nhận và dự trữ cookies trên cài đặt của bộ trình duyệt. Liên kết mạng xã họi trên trang Web tùy thuộc vào điều khoản quyền riêng tư và các điều khoản khác của mạng xã hội liên quan. Quý khách có thể dùng chức năng từ chối bên dưới để thể hiện rằng Quý khách không muốn sử dụng liên kết mạng xã hội trên trang web.

Từ chối AddThis »

Chuyển dữ liệu cá nhân

KONE sẽ không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bên ngoài Tập đoàn KONE hoặc các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn. Do yêu cầu kỹ thuật và thực tiễn, một vài dữ liệu cá nhân có thể được xử lý bởi nhà thầu phụ tọa lạc bên ngoài Liên minh châu Âu hay Khu vực kinh tế châu Âu hay ở máy chủ của nhà thầu phụ bên ngoài Liên minh châu Âu hay Khu Vực Kinh Tế châu Âu. Tuy nhiên, những nhà thầu phụ đó phải tuân theo tiêu chuẩn xử lý dữ liệu của KONE.

KONE có thể cung cấp thống kê tổng hợp về khách hàng, doanh số, mô hình lưu lượng khách và thông tin Trang Web liên quan khác cho các bên thứ ba có uy tín, nhưng thống kê này sẽ không bao gồm dữ liệu cá nhân.

Liên hệ KONE

Quý khách có thể liên hệ KONE bất cứ lúc nào để kiểm tra rằng dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý khách là chính xác. KONE sẽ điều chỉnh hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào chưa hoàn tất, không chính xác hoặc đã lỗi thời theo yêu cầu của Quý khách.

Việc xử lý dữ liệu cá nhân dựa trên sự đồng ý của Quý khách nên Quý khách có thể hủy các điều khoản trước đấy bất cứ lúc nào. Vì chúng tôi cần xử lý dữ liệu cá nhân để có thể cung cấp cho Quý khách dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, nên việc hủy sự đồng ý của Quý khách có thể dẫn đến tình huống chúng tôi không thể cung cấp một số hoặc tất cả dịch vụ và sản phẩm cho Quý khách.

Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ KONE thông qua mẫu biểu liên hệ trên trang web của Tập Đoàn www.kone.com của tập đoàn chúng tôi.

Cập nhật Tuyên bố về quyền riêng tư

Vì liên tục tìm cách phát triển Trang Web nên KONE bảo lưu quyền điều chỉnh Tuyên bố về Quyền Riêng tư này. KONE hy vọng thỉnh thoảng Quý khách xem xét lại Tuyên bố về Quyền Riêng tư này để xem có điều chỉnh không. Các câu hỏi và góp ý bổ sung hợp lý về hoạt động của KONE như là bộ kiểm soát dữ liệu sẽ được gửi trực tiếp đến KONE thông qua biểu mẫu liên hệ tại trang web www.kone.com của tập đoàn chúng tôi.

Nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng

KONE có thể liên hệ với khách hàng để tiến hành nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng. Để cải thiện dịch vụ, KONE muốn nhận phản hồi cùng với tên của khách hàng. Xử lý tên khách hàng và bất cứ dữ liệu cá nhân nào liên quan đến nghiên cứu mức độ trung thành của khách hàng đều phải được Quý khách đồng ý. Tất cả câu trả lời và dữ liệu thu thập được liên quan đến nghiên cứu sẽ được phân loại bảo mật và phương pháp bảo mật phù hợp sẽ được dùng khi xử lý và chuyển dữ liệu. KONE sẽ xử lý dữ liệu thu thập được tuân theo tất cả luật áp dụng. KONE sẽ không chuyển bất kỳ dữ liệu cá nhân nào bên ngoài Tập đoàn KONE hoặc các đối tác, chi nhánh, công ty con và nhà thầu phụ của Tập đoàn. Do yêu cầu kỹ thuật và thực tiễn về việc xử lý, một số dữ liệu cá nhân có thể được đặt tại các máy chủ của nhà thầu phụ hoặc được xử lý bởi các nhà thầu phụ đã đồng ý tiêu chuẩn xử lý dữ liệu của KONE. Quý khách có thể liên hệ KONE bất cứ lúc nào để kiểm tra rằng dữ liệu cá nhân liên quan đến Quý khách là chính xác. KONE sẽ điều chỉnh hoặc xóa bất kỳ dữ liệu nào chưa hoàn tất, không chính xác hoặc đã lỗi thời theo yêu cầu của Quý khách. Để biết thêm thông tin, vui lòng liên hệ KONE thông qua mẫu biểu liên hệ trên trang web www.kone.com của tập đoàn chúng tôi.

www.kone.com

.

Bảo mật thông tin

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website