Quy trình tuyển dụng chung

ỨNG TUYỂN

Bạn có thể nộp trực tiếp cho bất cứ vị trí trống nào trên trang 'Nộp đơn". Ngoài ra, bạn có thể nộp đơn xin việc trong cơ sở dữ liệu ứng viên toàn cầu mà chúng tôi sẽ sử dụng khi muốn tìm kiếm kỹ năng hay hồ sơ cá nhân nào đó.

PHỎNG VẤN

Một khi bạn đã hoàn tất và gửi đơn xin việc trực tuyến, bạn sẽ nhận được email xác nhận tự động. Giám đốc nhân sự và người quản lý bộ phận địa phương sẽ xem xét đơn xin việc và mời các ứng viên triển vọng nhất tham gia phỏng vấn. Chúng tôi có thể tiến hành vài vòng phỏng vấn trước khi có lựa chọn cuối cùng.

VÒNG TUYỂN DỤNG CUỐI

Tất cả ứng viên sẽ được liên lạc qua email hoặc điện thoại ngay sau khi được chọn. Thời gian của quá trình tuyển dụng có thể thay đổi dựa trên nhiều yếu tố khác. Vì vậy, chúng tôi không thể cho bạn biết ước tính khoảng bao lâu sẽ nhận thông tin về lự chọn cuối cùng.

Quy trình ứng tuyển của Chương trình Thực tập sinh Quốc tế KONE (ITP)

ỨNG TUYỂN

Vào đầu tháng Một, các vị trí ITP sẽ được đăng trên trang 'Nộp đơn'. Bạn có thể nộp riêng biệt tối đa hai vị trí. Hoàn tất mẫu đơn trực tuyến và đính kèm thư xin việc, CV, và bảng điểm hiện tại của bạn bằng tiếng Anh.

PHỎNG VẤN

Hạn chót nộp ứng tuyển là giữa tháng Hai và sau khi chúng tôi đã chọn lọc và mời phỏng vấn những ứng viên phù hợp nhất. Các vòng phỏng vấn thường được người quản lý bộ phận của KONE tại địa phương tổ chức. Các buổi phỏng vấn sẽ diễn ra vào tháng Hai và tháng Ba.

VÒNG TUYỂN CHỌN CUỐI

KONE tại địa phương sẽ tạo lập danh sách các ứng viên vào được vòng tuyển chọn cuổi cùng trong tháng 4 và các ứng viên sẽ nhân được email hoặc điện thoại liên lạc.

Các chủ đề liên quan

Kiểm tra những cơ hội công việc thú vị mà chúng tôi mang đến ở các quốc gia khác nhau!

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website