Công cụ và Tài liệu - KONE Vietnam

Công cụ và tài liệu KONE

Sử dụng các công cụ thiết kế và lập kế hoạch thang máy thế hệ mới của KONE để tạo trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho khách tham quan và người sử dụng trong tòa nhà của bạn.

Công cụ hỗ trợ thiết kế thang máy KONE

img_ shutterstock_1386717164_edit_Planner_v2_RGB_highlight_teaser

KONE Elevator Planner

Lên bản vẽ thiết kế kỹ thuật thang máy của bạn từ tổng thể đến chi tiết, áp dụng cho tất cả thang máy KONE MonoSpace® DX và thang máy KONE N MiniSpace™ DX.

img_KONE-next-generation-planning-tools-680x425

KONE Car Designer

Tham khảo các khuynh hướng thiết kế nội thất thang máy hoặc tự tạo phong cách độc đáo riêng của bạn bằng cách kết hợp vật liệu, ánh sáng và phụ kiện trực quan trên mô hình 3D, áp dụng cho tất cả các thang máy kỹ thuật số KONE DX.

KONE Escalator Planner

KONE Escalator Planner

Tạo bản vẽ CAD tùy chỉnh và các thông số kỹ thuật xây dựng theo tiêu chuẩn CSI để quy hoạch sơ bộ thang cuốn và thang băng chuyền.

img_KONE tools and downloads-codes and standards_680x425

Quy tắc và tiêu chuẩn

Chúng tôi đưa ra các giải pháp để đảm bảo tuân thủ các quy tắc và quy định khác nhau liên quan đến thang máy, bao gồm khả năng tiếp cận, chống phá hoại và vận hành khi có hỏa hoạn. Tất cả các giải pháp của KONE đều tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn EN81-20 và EN81-50 của Châu Âu về thiết kế và sản xuất thang máy.

img_KONE tools and downloads-terms and definitions_680x425

Thuật ngữ và định nghĩa

Khi nói đến lĩnh vực thang máy, thang cuốn và cửa tòa nhà tự động, nhiều lúc bạn sẽ cần sử dụng và hiểu các thuật ngữ chuyên ngành và các từ viết tắt, vì vậy chúng tôi tạo ra một danh sách chú giải hữu ích để bạn tra cứu khi cần thiết.

Thư viện tài liệu

Liên hệ

Vui lòng cung cấp thêm thông tin để KONE có thể hỗ trợ bạn một cách nhanh chóng. Chúng tôi sẽ liên hệ sớm nhất có thể.

Sample form


+84My query is about *|Installing new equipment in a new building|Installing new equipment in an existing building|Repairing or upgrading existing equipment|Maintenance|24/7 Connected Services|Other
Equipment/service type *|Elevators|Autowalks|Escalators|Advanced People Flow solutions|People Flow planning|Other


Xin lưu ý rằng khi bạn gửi biểu mẫu này, chúng tôi sẽ thu thập dữ liệu cá nhân của bạn. Để biết thêm thông tin về xử lý dữ liệu cá nhân, vui lòng xem Tuyên bố quyền riêng tư của chúng tôi.


Thư viện tài liệu

KONE JumpLift

KONE JumpLift makes efficient use of the elevator shaft during the construction phase, whether you're looking to speed up construction schedules, avoid redundant work, or improve logistics.

KONE Building information models (BIM)

Whether you need design models for initial plans, or more detailed construction models, our BIM models provide you with relevant information, measurements, and details relating to our equipment.

KONE TransitMaster™ planning dimensions

Architectural planning datasheets for the KONE TransitMaster 140 escalator.

KONE TravelMaster™ 115 planning dimensions

Architectural planning datasheets for the KONE TravelMaster 115 inclined autowalk.

Maintaining retail People Flow

Our handbook for facility managers and building owners in the retail sector covers the challenges of maintaining people flow and how KONE helps solve them.

Elevator standards EN 81-20 and EN 81-50

This fact sheet gives an overview of the main changes to the safety and accessibility requirements introduced in EN 81-20:2014 and EN 81-50:201

KONE TransitMaster™ 165/185 horizontal autowalk

This guide details the options and planning dimensions for the KONE TransitMaster 165/185 horizontal autowalk, which is designed for transport hubs such as airports and railroad stations.

KONE elevators for transit centers

Our guide covering the materials, accessories, signalization options, and car and shaft dimensions for elevators installed in transit centers.

KONE elevators for airports

Our guide covering the materials, accessories, signalization options, and car and shaft dimensions for elevators installed in airports facilities.

KONE Medical elevators

Our guide covering the materials, accessories, signalization options, and car and shaft dimensions for elevators installed in medical facilities.

Planning retail People Flow

Our easy-to-use planning guide takes you through the options for creating smooth, safe people flow in different types of retail environments, from shopping centers to big-box stores.

Planning guide for Public transportation elevators

This guide provides all the basic information needed when planning elevators for public transportation environments, including guidance on choosing hoisting components and car materials.

KONE solutions for transit centers

Our range of solutions designed to cope with the tough demands of busy transit center environments includes elevators, escalators, autowalks, and doors.

KONE solutions for airports

Our solutions for the unique demands of airport environments help manage the flow of people and goods into and through the airport safely, reliably, and efficiently.

KONE Scenic elevators

Innovative solutions that combine proven technology and inspiring car designs to create elevators that are attractive and spacious, and which enhance the image of any building.

KONE KDS330 signalization

Available options for car operating panel, floor buttons, and landing devices for the KONE KDS330 signalization range.

KONE KDS300 signalization

Available options for car operating panel, floor buttons, and landing devices for the KONE KDS300 signalization range.

KONE UniDrive®

Upgrade the control element of any brand of automatic sliding door in just a few hours – with no changes to the door construction – for improved safety, reliability, and efficiency.

KONE doors safety

Our handy safety information factsheet with simple tips on how to enhance the safety of your automatic building doors through proper use and maintenance.

KONE security turnstiles

Our turnstile gate solutions improve security, guidance, and convenience in your building. All our turnstiles are easy to use, durable, and eco-efficient.

KONE Turnstile 50

A smart, flexible half-height sensor barrier for public and commercial buildings and airports, where high throughput and comfortable access are important requirements.

KONE Turnstile 30

An energy-efficient access control solution for buildings where high throughput, durability, and easy operation are important requirements.

KONE Turnstile 100

A new benchmark in turnstile usability, flexibility, and visual appearance that enables easy, efficient building management and adds real value to your property.

KONE RemoteCall™ with fixed source floor

KONE RemoteCall with fixed source floor is a special feature in the KONE RemoteCall application that pre-defines the source floor so the user selects only the destination floor.

KONE RemoteCall™

KONE RemoteCall is an innovative mobile application for smartphones which allows users to make personalized elevator calls quickly and conveniently from anywhere in the building.

KONE Destination

KONE Destination is a destination control system that incorporates desired destination floors and the number of waiting passengers to significantly improve elevator convenience and efficiency.

KONE touchscreen signalization

The KSP858 is a touchscreen DOP incorporating the latest capacitive touchscreen technology and a highly intuitive interface for an effortless elevator experience.

KONE InfoScreen

The KONE InfoScreen is a quick and easy way to deliver multimedia and web-based information and improve guidance in your building. It can be used to inform and entertain, and to guide passengers for smoother and safer people flow in the facility.

KONE E-link™

KONE E-Link enables elevator and escalator system monitoring from one location, helping you secure the best possible tenant service quality, reliability and efficiency of the elevators and escalators in your building.

KONE Access™ Planning guide

This planning guide provides the general information about KONE Access necessary for specification and installation of the system, intended for those involved in related areas such as electrical installation and building security access.

KONE Access control interface

KONE Access Control Interface connects any access control system with the KONE elevator control system to increase security in the building while improving people flow.

KONE Access™

A comprehensive access solution, KONE Access features a fully scalable access control system that is seamlessly integrated with your elevator system, turnstiles, and building doors.

KONE Care™ Maintenance Method

KONE Modular Based Maintenance helps us find and fix potential faults before they can cause downtime, helping you ensure quality service and improve end-user safety.

KONE Care™ Maintenance

Understanding of your maintenance requirements: choose from our three maintenance packages the level of care you need.

KONE ReSolve™ 800

A complete drive and electrification modernization solution for elevators in high rise buildings. Modernization with KONE ReSolve 800 improves reliability, safety and energy-efficiency.

KONE ReSolve™ 40

An electrification modernization solution for elevators in low- to mid-rise buildings that replaces obsolete relays and other electrical components, improving performance, safety and energy efficiency.

KONE ReSolve™ 200 and 400

Modernizing the elevator hoisting brings reliability, accessibility and safety benefits – and can be done in only 5 days.

KONE ReNova™ elevator doors

Modernizing the elevator door system with KONE ReNova improves the safety, performance and reliability of the doors. This can also be an ideal opportunity to upgrade aesthetics as well as accessibility for your passengers. Contact us for more information!

KONE ReGenerate™ 800

A high-performance solution for elevators in high-rise buildings that help you maintain your building’s status as a prime property within your market.

KONE ReGenerate™ 200 and 400

This modernization package meets the latest safety and accessibility regulations, while improving the efficiency, reliability and aesthetics of the existing elevator.

KONE ReFresh™

KONE ReFresh is a quick and easy way to upgrade the appearance of your elevator. This elevator car modernization solution has been developed to integrate smoothly with existing installations.

KONE People Flow Intelligence

Our comprehensive, flexible People Flow Intelligence solutions help people move around your building quickly and comfortably while improving security.

KONE KSS970 Signalization

This flush-mounted signalization solution is designed for use in residential and commercial buildings.

KONE KSS670 Signalization

This surface-mounted signalization solution is designed to reduce energy consumption in residential and commercial buildings.

KONE KSS570 Signalization

This surface-mounted signalization solution is designed to reduce energy consumption in residential and commercial buildings.

KONE KSS430 Signalization

This surface-mounted signalization solution is designed to reduce energy consumption in residential and commercial buildings.

KONE KSS420 Signalization

This surface-mounted signalization solution is designed to reduce energy consumption in residential and commercial buildings.

KONE KSS210 Signalization

This surface-mounted signalization solution is designed to reduce energy consumption in residential and commercial buildings.

KONE hydraulic valve component upgrade package

Does your hydraulic elevator need upgrading? Identify if your elevator has a single-bottom cylinder and find more information on double-bottom cylinder upgrade.

KONE Hoisting MR12/17

The KONE MR12 and MR17 hoisting units are designed for modular modernization of elevators in residential, small hotel and small office buildings. These hoisting units have been designed to minimize installation time.

KONE elevators for residential buildings

Every aspect of the upgraded KONE MonoSpace® is designed to add real value to your building and maximize comfort, safety, and convenience for passengers.

KONE elevators for commercial buildings

Every aspect of the upgraded KONE MonoSpace® is designed to add real value to your building and maximize comfort, safety, and convenience for passengers.

KONE elevator and escalator installation processes

Ensure that your elevators and escalators are installed on time, with the excellent ride comfort and aesthetic appearance you expect.

KONE electrification and signalization component upgrade package

Our electrification and signalization package combines a wide range of upgrades in a single, cost-effective offering covering your lift’s electrical control systems, car lighting and signalization.

KONE Care for Life™ survey

Is your elevator or escalator reliable? Is it safe? Are there opportunities for you to reduce your elevator energy consumption and avoid unpredictable repair costs? The KONE Care for Life analysis helps you answer these questions.

KONE car door operator upgrade package

Our car door operator package for lifts with automatic doors ensures quiet opening and closing and features fully adjustable operation speed to suit the needs of your building.

KONE ascending car overspeed protection upgrade package

Our upgrade package for all brands of lift comprises a new overspeed governor, new rope and a new guiderail stopping device. These improvements will ensure that an overspeeding car is brought to a safe, controlled stop.

KONE complete solutions for firefighters elevators

Our complete solution for firefighters elevators fulfills both the environmental and functional requirements of EN 81-72, and is available with a range of design options.

KONE EcoMod™ 2

A full escalator or moving walk modernization without removing the truss. Our EcoMod™ 2 solution eliminates costly structural modifications while preserving existing building décor.

KONE TravelMaster™ 110 planning dimensions

Architectural planning datasheets for the KONE TravelMaster 110 escalator.

KONE TravelMaster™ 110

The KONE TravelMaster 110 is an eco-efficient escalator designed for commercial environments. It incorporates the latest in safety technologies and visual design innovations.

KONE TransitMaster™ 120 planning dimensions

Architectural planning datasheets for the KONE TransitMaster 120 escalator.

KONE TransitMaster™ 120

The eco-efficient KONE TransitMaster 120 escalator is designed for round-the-clock operation in environments with medium to high traffic flow, such as mass transit hubs and airports.

KONE InnoTrack™

The KONE InnoTrack is the world's first autowalk that doesn’t need a pit, meaning it can be installed in finished buildings on any floor and easily lengthened or shortened as required.

KONE TravelMaster™ 115

This guide details the options and planning dimensions for the KONE TravelMaster 115 inclined autowalk, which is designed for retail environments like shopping centers and hypermarkets.

KONE TransitMaster™ 140

This guide details the options and planning dimensions for the KONE TransitMaster 140, which is a heavy-duty escalator for transport hubs such as railroad and metro stations.

KONE Escalator and Autowalk Solutions

Our flexible range of escalators and autowalks can be tailored to a wide range of applications, and are all based on the same reliable technology and modern visual design.

KONE S MonoSpace®

The KONE S MonoSpace is a world-class elevator solution for residential buildings that offers excellent eco-efficiency, smooth ride comfort, and award-winning design.

KONE S MiniSpace™

The KONE S MiniSpace is a versatile and reliable elevator with a compact machine room. It is ideal for offices, hotels, and residential buildings.

KONE N MonoSpace®

The KONE N MonoSpace is a world-class elevator solution for residential buildings that offers excellent eco-efficiency, smooth ride comfort, and award-winning design.

KONE N MiniSpace™

Based on our proven, eco-efficient technology, the KONE N MiniSpace features a highly compact machine room and is designed specifically for residential buildings.

KONE E MiniSpace™

The KONE E MiniSpace is an economical solution for providing reliable, efficient, and comfortable transport in residential buildings, incorporating KONE's core technology innovations.

KONE TranSys™

Our heavy-duty freight elevator is exceptionally space-efficient and needs no machine room, which makes it easy to position and reduces construction time and costs.

KONE solutions for medical facilities

Our comprehensive range of people and goods flow solutions designed for the unique demands of medical facilities, including elevators, escalators, and doors.

KONE Solutions for retail facilities

We can help you turn people flow into cash flow – whether you’re planning and designing a new facility or upgrading your existing equipment.

KONE KSS800 KSS900 SIGNALIZATION

KONE Destination increases traffic efficiency and decreases waiting and journey times.

KONE KSS140 vandal-resistant signalization

KSS140 is a stylish yet extremely durable signalization series that provides excellent protection against vandalism. It is ideal for public transport hubs, airports, and retail buildings.

KONE KDS50 signalization

Available options for car operating panel, floor buttons, and landing devices for the KONE KDS50 signalization range.

KONE E MonoSpace®

The KONE E MonoSpace is an economical solution for providing reliable, efficient, and comfortable transport between floors in residential buildings of up to 11 floors.

KONE Design signalization

Our stylish design signalization options add the finishing touches to your elevator by helping you create a design that reflects the look and feel of your building.

KONE Construction Time use solutions

Our solutions for construction time use help get workers and materials to the right place at the right time, saving hundreds of valuable hours and speeding up construction schedules.

KONE EcoSpace™

Our reliable and highly cost-effective elevator for low-rise residential buildings is easy to maintain, durable, and comes in a range of attractive car designs.

Elevator modernization handbook

This step-by-step guide to the elevator modernization process helps you plan your project in the best possible way.

KONE KSP 978/979 Signalization

The KSP 978/979 are touchscreen destination operating panels incorporating the latest capacitive touchscreen technology and a highly intuitive interface for an effortless elevator experience.