• HOME
  • Công cụ và tài liệu
Back to top

CÔNG CỤ VÀ TÀI LIỆU

Các công cụ dễ sử dụng và có thể tải xuống các kết quả của chúng tôi giúp hỗ trợ bạn trong suốt vòng đời của tòa nhà. Bạn có thể tạo thông số kỹ thuật thang máy, thiết kế nội thất cabin và đọc thêm về các giải pháp và dịch vụ mới nhất của chúng tôi. Bạn cũng có thể tải xuống các tài liệu lập kế hoạch thực tế cho nhiều giải pháp KONE.

Thư Viện Tài Liệu

Tất cả các tài liệu sản phẩm để tải xuống đều ở định dạng PDF Cần phải có phần mềm PDF tương thích để có thể đọc được.

Cần hỗ trợ?

Ở bất cứ giai đoạn nào của vòng đời tòa nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách, dù Quý vị đang lên kế hoạch cho một dự án mới, hay đang nghĩ đến việc nâng cấp hoặc cần hỗ trợ cách mua thiết bị.

WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website