WELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website

  • HOME
  • Công cụ và tài liệu
Back to top

TOOLS AND DOWNLOADS

Our easy-to-use tools and informative downloads support you throughout the lifecycle of your building. You can create elevator specifications, design a car interior, and read more about our latest solutions and services. You can also download practical planning guides for many of our solutions.

Thư Viện Tài Liệu

Tất cả các tài liệu sản phẩm để tải xuống đều ở định dạng PDF Cần phải có phần mềm PDF tương thích để có thể đọc được.

Cần hỗ trợ?

Ở bất cứ giai đoạn nào của vòng đời tòa nhà, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách, dù Quý vị đang lên kế hoạch cho một dự án mới, hay đang nghĩ đến việc nâng cấp hoặc cần hỗ trợ cách mua thiết bị.