Maintenance Contact form

YÊU CẦU BÁO GIÁ DỊCH VỤ BẢO TRÌ

Yêu cầu báo giá bên dưới không bao hàm bất kỳ nghĩa vụ nào. Ngay sau khi Quý khách gửi yêu cầu, đại diện của chúng tôi sẽ liên hệ với Quý khách để lên lịch kiểm tra thiết bị. Sau đợt kiểm tra này, Quý khách sẽ nhận được yêu cầu báo giá.

Vui lòng điền các thông tin sau

unnamed form

Bước 1: Cung cấp thông tin thiết bị của quý khách (không bắt buộc)Làm ơn chỉ rõ số điểm thang máy dừng, bao gồm  tầng trệt và tầng hầm.

Bước 2: Chọn gói bảo trì (không bắt buộc)

Điền thông tin liên lạc của quý kháchWELCOME TO KONE!

Are you interested in KONE as a corporate business or a career opportunity?

Corporate site

Would you like to find out more about the solutions available in your area, including the local contact information, on your respective KONE website?

Your suggested website is

United States

Go to your suggested website