Cảm ơn, chúng tôi đã nhận được phản hồi của quý khách

Cảm ơn, chúng tôi đã nhận được phản hồi của quý khách

Cảm ơn, chúng tôi đã nhận được phản hồi của quý khách

Yêu cầu gia hạn hợp đồng bảo trì KONE Care® của quý khách đã được ghi nhận. Nhân viên KONE sẽ liên hệ với quý khách trong thời gian sớm nhất.